Regelverk OEP

OEP gir deg mulighet til å bestille innsyn i dokumenter fra departementer og offentlige virksomheter. Retten til innsyn og krav til publisering av informasjon på Internett er hjemlet i offentlighetsloven. I tillegg er det flere lover og forskrifter som regulerer retten til innsyn og saksbehandling av innsynskrav. Her finner du en oversikt over relevante lover og regler.